Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

XÓA BỎ SIM RÁC, TIN NHẮN RÁC:

Siết chặt người dùng, phạt nặng nhà mạng!