Siết chặt hoạt động vận tải đường bộ: Xe hợp đồng trá hình “hết cửa”?

Kiểm tra một trường hợp xe hợp đồng trá hình trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Đặng tiến
Kiểm tra một trường hợp xe hợp đồng trá hình trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Đặng tiến
Kiểm tra một trường hợp xe hợp đồng trá hình trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Đặng tiến
Lên top