Sĩ quan biên phòng Phú Yên chịu tang cha tại chốt kiểm soát dịch Tây Nam

Lên top