Shipper xúc động nhận ví tiền lương thưởng Tết bị rơi từ CSGT Hà Nội

Anh Tuyên vui mừng vì nhận lại chiếc ví bị rơi, từ CSGT Hà Nội.
Anh Tuyên vui mừng vì nhận lại chiếc ví bị rơi, từ CSGT Hà Nội.
Anh Tuyên vui mừng vì nhận lại chiếc ví bị rơi, từ CSGT Hà Nội.
Lên top