Shipper Đà Nẵng khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 mới được mở app chạy

Shipper Đà Nẵng khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 mới được mở app chạy. Ảnh: TT
Shipper Đà Nẵng khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 mới được mở app chạy. Ảnh: TT
Shipper Đà Nẵng khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 mới được mở app chạy. Ảnh: TT
Lên top