Ship “giấy khám sức khỏe” đến tận nhà - còn trắng trợn đến bao giờ?

Một shipper đi giao giấy khám sức khỏe giả.
Một shipper đi giao giấy khám sức khỏe giả.