“Sếu đầu đàn” của đảo Chim

Ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Lành (thứ hai từ phải sang) luôn đông đúc người ra người vào. Ảnh: N.T
Ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Lành (thứ hai từ phải sang) luôn đông đúc người ra người vào. Ảnh: N.T
Ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Lành (thứ hai từ phải sang) luôn đông đúc người ra người vào. Ảnh: N.T
Lên top