Sét đánh chết một người đang trồng cây trên đồi

Khu vực anh V trồng cây mắc-ca và bị sét đánh trúng. Ảnh: ĐN.
Khu vực anh V trồng cây mắc-ca và bị sét đánh trúng. Ảnh: ĐN.
Khu vực anh V trồng cây mắc-ca và bị sét đánh trúng. Ảnh: ĐN.
Lên top