Sét đánh chết 5 con bò trên đồng

5 con bò của ông Hường bị sét đánh chết. Ảnh: V.T
5 con bò của ông Hường bị sét đánh chết. Ảnh: V.T
5 con bò của ông Hường bị sét đánh chết. Ảnh: V.T