Sẽ xử lý nghiêm những doanh nghiệp phòng chống dịch không nghiêm túc

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (trái) kiểm tra phòng chống dịch tại Công ty Foster. Ảnh: Tường Minh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (trái) kiểm tra phòng chống dịch tại Công ty Foster. Ảnh: Tường Minh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (trái) kiểm tra phòng chống dịch tại Công ty Foster. Ảnh: Tường Minh
Lên top