Sẽ xử lý nghiêm minh công trình sai phạm ở đất rừng Sóc Sơn

Công trình vi phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn. Ảnh PV.
Công trình vi phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn. Ảnh PV.
Công trình vi phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn. Ảnh PV.
Lên top