Sẽ xử lý lãnh đạo Viện kiểm sát huyện hát karaoke trong giờ làm

Hình ảnh cắt từ video quay lại cảnh lãnh đạo VKSND huyện Ea Súp đi hát karaoke. Ảnh: LX
Hình ảnh cắt từ video quay lại cảnh lãnh đạo VKSND huyện Ea Súp đi hát karaoke. Ảnh: LX
Hình ảnh cắt từ video quay lại cảnh lãnh đạo VKSND huyện Ea Súp đi hát karaoke. Ảnh: LX
Lên top