Sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người tham gia kỳ họp thứ 11 QH khoá XIV

Xét nghiệm COVID-19 với các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: T. Vương
Xét nghiệm COVID-19 với các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: T. Vương
Xét nghiệm COVID-19 với các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: T. Vương
Lên top