Sẽ xem xét kiểm điểm trụ trì chùa Ba Vàng vụ "thỉnh vong báo oán"

Trụ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh
Trụ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh
Trụ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh
Lên top