Sẽ xây 3 cầu vượt đi bộ, đi xe đạp qua đường Láng và sông Tô Lịch

Sẽ xây cầu vượt qua sông Tô Lịch và đường Láng. Ảnh: HA
Sẽ xây cầu vượt qua sông Tô Lịch và đường Láng. Ảnh: HA
Sẽ xây cầu vượt qua sông Tô Lịch và đường Láng. Ảnh: HA
Lên top