Sẽ thu hồi quyết định cho thuê đất xây thủy điện Đắk Di 2 ở Quảng Nam

Sạt lở núi ở Quảng Nam đã nghiêm trọng đến mức thảm họa. Ảnh: T.D
Sạt lở núi ở Quảng Nam đã nghiêm trọng đến mức thảm họa. Ảnh: T.D
Sạt lở núi ở Quảng Nam đã nghiêm trọng đến mức thảm họa. Ảnh: T.D
Lên top