Sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm ở hồ Suối Đá

Công trình vi phạm hành lang an toàn hồ Suối Đá.
Công trình vi phạm hành lang an toàn hồ Suối Đá.
Công trình vi phạm hành lang an toàn hồ Suối Đá.
Lên top