Thành phố thông minh tại Hà Nội:

Sẽ tạo đà tăng trưởng mới cho khu vực phía bắc

Lễ động thổ thành phố thông minh. Ảnh: T.C
Lễ động thổ thành phố thông minh. Ảnh: T.C
Lễ động thổ thành phố thông minh. Ảnh: T.C
Lên top