Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19:

Sẽ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất

Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của nhiều người lao động. Ảnh minh hoạ: Lê Hoa
Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của nhiều người lao động. Ảnh minh hoạ: Lê Hoa
Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của nhiều người lao động. Ảnh minh hoạ: Lê Hoa
Lên top