Sẽ sửa chữa cầu mặt cầu Thăng Long vào tháng 7 tới

Sẽ tiến hành sửa chữa cầu mặt cầu Thăng Long trong tháng 7.2020. Ảnh Laodong
Sẽ tiến hành sửa chữa cầu mặt cầu Thăng Long trong tháng 7.2020. Ảnh Laodong
Sẽ tiến hành sửa chữa cầu mặt cầu Thăng Long trong tháng 7.2020. Ảnh Laodong
Lên top