Sẽ mở lại các đường bay quốc tế khi an toàn

Hàng không Việt sẵn sàng cho việc nối lại các đường bay quốc tế. Ảnh: Đ.Tiến
Hàng không Việt sẵn sàng cho việc nối lại các đường bay quốc tế. Ảnh: Đ.Tiến
Hàng không Việt sẵn sàng cho việc nối lại các đường bay quốc tế. Ảnh: Đ.Tiến
Lên top