Sẽ lắp thêm cân tự động để dẹp xe quá tải

Hệ thống cân tự động trên QL5 đã kiểm soát được xe quá tải. Ảnh GT
Hệ thống cân tự động trên QL5 đã kiểm soát được xe quá tải. Ảnh GT
Hệ thống cân tự động trên QL5 đã kiểm soát được xe quá tải. Ảnh GT
Lên top