Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm trong sử dụng cần cẩu công trình tại Hà Nội

Thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ kiểm tra việc hoạt động của các cần cẩu tháp, cần vận thăng tại Hà Nội. Ảnh T.V
Thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ kiểm tra việc hoạt động của các cần cẩu tháp, cần vận thăng tại Hà Nội. Ảnh T.V
Thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ kiểm tra việc hoạt động của các cần cẩu tháp, cần vận thăng tại Hà Nội. Ảnh T.V