Sẽ kiểm tra việc vơ vét hoa trang trí sau hội nghị thượng đỉnh

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
Lên top