Kinh thành Huế trước cuộc "di dân" vô tiền khoáng hậu:

Sẽ giải quyết có lợi nhất cho dân

Kinh thành Huế nhìn từ không ảnh.  Ảnh: TƯ LIỆU
Kinh thành Huế nhìn từ không ảnh. Ảnh: TƯ LIỆU
Kinh thành Huế nhìn từ không ảnh. Ảnh: TƯ LIỆU
Lên top