Sẽ đổi giấy ''cam kết không tiêm chủng'' thành ''đã được tuyên truyền''?

Lên top