Sẽ dẫn nước ngọt từ Kiên Giang về Cà Mau để quy hoạch lại sản xuất

Phối cảnh tổng thể cống Cái Lớn. Ảnh: Ban 10 - Bộ NNPTNT cung cấp
Phối cảnh tổng thể cống Cái Lớn. Ảnh: Ban 10 - Bộ NNPTNT cung cấp
Phối cảnh tổng thể cống Cái Lớn. Ảnh: Ban 10 - Bộ NNPTNT cung cấp
Lên top