Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sẽ cứu hộ tại chỗ cá thể voi rừng mắc bẫy