Quảng Nam:

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ khu nghỉ dưỡng trái phép trong rừng phòng hộ

Cưỡng quyết cưỡng chế để tháo dở khu nghỉ dưỡng "chui" trong rừng phòng hộ.
Cưỡng quyết cưỡng chế để tháo dở khu nghỉ dưỡng "chui" trong rừng phòng hộ.
Cưỡng quyết cưỡng chế để tháo dở khu nghỉ dưỡng "chui" trong rừng phòng hộ.
Lên top