Sẽ công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại buổi trao đổi tối 5.11. Ảnh: Trung Hải.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại buổi trao đổi tối 5.11. Ảnh: Trung Hải.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại buổi trao đổi tối 5.11. Ảnh: Trung Hải.
Lên top