Sẽ có trường Đại học Y dược nghìn tỉ ở Cà Mau

Một góc thành phố Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Một góc thành phố Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Một góc thành phố Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top