Sẽ cấm xe máy vào giờ cao điểm trên 6 tuyến phố Hà Nội

Lộ trình cấm xe máy trong các quận nội thành Hà Nội vào năm 2030 đã được thông qua từ giữa năm 2017. Ảnh: LĐO
Lộ trình cấm xe máy trong các quận nội thành Hà Nội vào năm 2030 đã được thông qua từ giữa năm 2017. Ảnh: LĐO
Lộ trình cấm xe máy trong các quận nội thành Hà Nội vào năm 2030 đã được thông qua từ giữa năm 2017. Ảnh: LĐO
Lên top