Sẽ cách ly người từ tỉnh Bình Dương về Quảng Ngãi

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19.
Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19.
Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19.
Lên top