Sẽ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên

Các đại biểu trao đổi tại Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm”  Ảnh TV
Các đại biểu trao đổi tại Diễn đàn đối thoại “Khởi nghiệp, việc làm” Ảnh TV