Sau yêu cầu của Bí thư Đà Nẵng, hàng rào chắn biển Nam Ô được tháo dỡ một phần

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM