Sau vụ sập sàn phòng học khiến 11 học sinh bị thương: Kiểm tra đồng loạt các trường