Sau vụ nổ lớn, Cục Thuế Bình Dương đã hoạt động trở lại

Cán bộ, người dân đã đến Cục Thuế Bình Dương làm việc trở lại.
Cán bộ, người dân đã đến Cục Thuế Bình Dương làm việc trở lại.
Cán bộ, người dân đã đến Cục Thuế Bình Dương làm việc trở lại.
Lên top