Sau vụ “đại náo” Tịnh thất Bồng Lai: Xuất hiện nhà tài trợ xây dựng lại

Tịnh thất Bồng Lai đang được gấp rút xây dựng lại. Ảnh: K.Q
Tịnh thất Bồng Lai đang được gấp rút xây dựng lại. Ảnh: K.Q
Tịnh thất Bồng Lai đang được gấp rút xây dựng lại. Ảnh: K.Q
Lên top