Sau vụ công nhân Hải Dương bỏ cách ly, Đà Nẵng siết chặt khai báo y tế

Sau vụ công nhân Hải Dương bỏ cách ly, Đà Nẵng siết chặt khai báo y tế. Ảnh: TT
Sau vụ công nhân Hải Dương bỏ cách ly, Đà Nẵng siết chặt khai báo y tế. Ảnh: TT
Sau vụ công nhân Hải Dương bỏ cách ly, Đà Nẵng siết chặt khai báo y tế. Ảnh: TT
Lên top