Sau vụ cán bộ chơi golf “lậu”, Tổng cục Thuế chấn chỉnh kỷ luật toàn ngành

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định đi chơi gofl đã trở thành F1. Ảnh Đức Anh.
Ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định đi chơi gofl đã trở thành F1. Ảnh Đức Anh.
Ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định đi chơi gofl đã trở thành F1. Ảnh Đức Anh.
Lên top