Sau TPHCM, Đồng Nai họp khẩn thống nhất áp dụng Chỉ thị 16 trong toàn tỉnh

Người dân khai báo y tế khi vào Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân khai báo y tế khi vào Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân khai báo y tế khi vào Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top