Sau tiếng nổ lớn, 2 em nhỏ bị thương nặng

Hai em nhỏ bị thương nghi do nổ bình ga mini.
Hai em nhỏ bị thương nghi do nổ bình ga mini.
Hai em nhỏ bị thương nghi do nổ bình ga mini.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM