Sau tiếng nổ lớn, 2 em nhỏ bị thương nặng

Hai em nhỏ bị thương nghi do nổ bình ga mini.
Hai em nhỏ bị thương nghi do nổ bình ga mini.