Sau tiếng la hét thất thanh, người dân phát hiện người đàn ông tự thiêu

Người dân phát hiện anh T. bị cháy sém, nhà bốc mùi xăng. ảnh:minh họa
Người dân phát hiện anh T. bị cháy sém, nhà bốc mùi xăng. ảnh:minh họa
Người dân phát hiện anh T. bị cháy sém, nhà bốc mùi xăng. ảnh:minh họa