Sau thông xe kỹ thuật, tạm đóng tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Dự kiến tháng 11.2020, sau khi hoàn thành, chủ đầu tư sẽ cho thông tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trở lại. Ảnh: PV
Dự kiến tháng 11.2020, sau khi hoàn thành, chủ đầu tư sẽ cho thông tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trở lại. Ảnh: PV
Dự kiến tháng 11.2020, sau khi hoàn thành, chủ đầu tư sẽ cho thông tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trở lại. Ảnh: PV
Lên top