Sau thông tin từ Báo Lao Động: Hà Nam chấn chỉnh tình trạng cờ bạc “bịp” tại các lễ hội đầu năm

Tình trạng cờ bạc đã được chấn chỉnh tại Đền Trúc - Ngũ Động Thi Sơn
Tình trạng cờ bạc đã được chấn chỉnh tại Đền Trúc - Ngũ Động Thi Sơn
Tình trạng cờ bạc đã được chấn chỉnh tại Đền Trúc - Ngũ Động Thi Sơn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top