Sau thông báo khẩn, gần 2000 cuộc gọi đề nghị cung cấp nước sạch trong đêm

Lên top