Sau Tết, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang thế nào?

Đàn thiên nga tỏ ra rất thân thiện với người dân. Ảnh TV
Đàn thiên nga tỏ ra rất thân thiện với người dân. Ảnh TV