Sau Tết, Đà Nẵng quy định cách ly người về từ vùng dịch ra sao?

Sau Tết, Đà Nẵng vẫn quy định cách ly người về từ vùng dịch. Ảnh: TT
Sau Tết, Đà Nẵng vẫn quy định cách ly người về từ vùng dịch. Ảnh: TT
Sau Tết, Đà Nẵng vẫn quy định cách ly người về từ vùng dịch. Ảnh: TT
Lên top