Sau tai nạn liên hoàn, hai ôtô xuống ruộng, nhiều người thương vong