Sau sửa chữa, mặt cầu Thăng Long sẽ bền ít nhất hơn 10 năm

Lên top